deyimlerimiz.com

Kapısında büyümek deyimi:

Kapısında büyümek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin evinde eğitim görüp yetişmek.
"Dayısının kapısında büyümüştü, dayısı ona hiç kıyamazdı."
"Kapısında büyümüş bir insana kol kanat germesi doğal bir durum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.