deyimlerimiz.com

Kapı yapmak deyimi:

Kapı yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şey istemek veya söylemek için karşısındakini önceden başka sözlerle hazırlamak.
"Okul gezisi için babasına kapı yapmaya çalışıyor."

2. Ev gezmesi yapmak.
"Bu saate kapı yapmak da ne oluyor Cemile!"

3. Tavla oyununda bir haneye üst üste iki pul getirmek ve o hanenin karşı oyuncu tarafından kullanılmasını engellemek.
"Tüm kapıları yaptıktan sonra oyunu kazanması zor olmadı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.