deyimlerimiz.com

Kadük olmak deyimi:

Kadük olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Değerini yitirmek.
"Bu zamanda bu işler artık kadük oldu."

2. Yasama meclisinin değişmesi ile önceden sunulan yasa tasarıları değerini yitirmek.
"Bu tasarı, kadük olan eski tasarılar için de de vardı."

Kadük: Değerini, önemini yitirmiş, geçerliliği kalmamış, eskimiş.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.