deyimlerimiz.com

Kadere boyun eğmek deyimi:

Kadere boyun eğmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Yazgısını, talihini kabul etmek.
"Artık kadere boyun eğmekten başka yapılacak bir şey yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.