deyimlerimiz.com

Kaç para eder? deyimi:

Kaç para eder? deyiminin anlamı ve açıklaması

Ne değeri var? Neye yarar? anlamında söylenir.
"Gelip özür diledi, ama kaç para eder?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.