deyimlerimiz.com

Kabul eylemek deyimi:

Kabul eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak.
"Kabul eylerseniz, akşama size oturmaya geleceğiz."

2. Yanına, katına almak.
"Kabul eylerseniz, bu akşam ben de sizinle gideyim."

3. Bir armağanı almak.
"Lütfen bu çiçeği kabul eyleyin."

4. Onaylamak.
"Büyüklerinin yanında böyle konuşmanı kabul eyleyemem."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.