deyimlerimiz.com

Kabahat işlemek deyimi:

Kabahat işlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Suç olacak, kusur sayılacak bir iş yapmak.
"Size karşı bir kabahat mi işledik?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.