deyimlerimiz.com

Kabadayı kimse deyimi:

Kabadayı kimse deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan kimse.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.