deyimlerimiz.com

İzini kaybetmek deyimi:

İzini kaybetmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir kimse hakkında bilgi alamamak.
"Polis kaçakçıların izini kaybetmiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.