deyimlerimiz.com

İvinti yeri deyimi:

İvinti yeri deyiminin anlamı ve açıklaması

Akarsuların, yataklarındaki çok eğimli bölgelerde köpürerek kaya döküntüleri arasından hızla aktıkları yer.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.