deyimlerimiz.com

İtiraf etmek deyimi:

İtiraf etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Başkaları tarafından bilinmesi kendi için sakıncalı görülen bir gerçeği saklamaktan vazgeçip açıklamak, söylemek, bildirmek.

2. Kabul etmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.