deyimlerimiz.com

İtibar etmek deyimi:

İtibar etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Saymak, değer vermek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.