deyimlerimiz.com

İki ahbap çavuş deyimi:

İki ahbap çavuş deyiminin anlamı ve açıklaması

Her yerde hep birlikte görülen, birbirinden ayrılmayan iki arkadaş.
"İki ahbap çavuş, yine nereye gidiyorsunuz?"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.