deyimlerimiz.com

İçi dışı bir olmak deyimi:

İçi dışı bir olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İkircikli olmayan, iki yüzlü davranmayan, düşündüğünü açıkça söyleyen, özü sözü bir olan.
"İçi dışı bir olan insanlara her zaman güvenebiliriz."
"Sakın alınma, içi dışı bir biri olduğundan böyle konuşuyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.