deyimlerimiz.com

Hakkını aramak deyimi:

Hakkını aramak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hakkı olduğuna inandığı şeyi elde etmeye çalışmak.
"Normal olarak hakkını arıyor, ne var bunda?"
"Hakkımızı aramasak bizim parayı da götürecekler."
"Hukuki yollardan hakkını aramalısın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.