deyimlerimiz.com

Haber vermek deyimi:

Haber vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bildirmek, haber ulaştırmak.
"Öğretmenimizin gelmediğini haber verdiler."
"Annemler akşama size gelecekmiş, ben haber vermeye geldim."

2. Bir durumun, bir olayın belirtisi olmak.
"Bu durum kışın zorlu geçeceğini haber veriyor."
"Tahlil sonuçları hastalığınız konusunda net haber veriyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.