deyimlerimiz.com

Gündeme getirmek deyimi:

Gündeme getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir konuyu görüşülecek, üzerinde tartışılacak bir duruma getirmek.
"Bir arkadaşımız, sokak çocukları konusunu gündeme getirdi."
"Bu haberleri çoğu medya hala gündeme bile getirmedi."

2. Bir konuya güncellik kazandırmak.
"Kişisel temizlik konusunu da gündeme getirin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.