deyimlerimiz.com

Gözü hiçbir şey görmemek deyimi:

Gözü hiçbir şey görmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Heyecana, öfkeye ya da önem verdiği bir işe kapılıp başka hiçbir şeyle uğraşamaz duruma gelmek.
"Kendinden öylesine geçmişti ki gözü hiçbir şeyi görmez olmuştu."
"Bu aralar telefonundan başka gözü hiçbir şey görmüyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.