deyimlerimiz.com

Göz açmak deyimi:

Göz açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Doğmak, dünyaya gelmek.

2. Rahat edecek elverişli zaman bulmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.