deyimlerimiz.com

Görmemezlikten gelmek deyimi:

Görmemezlikten gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Görmemiş gibi davranmak.
"Görmemezlikten gelip yanından geçtim."
"İki gündür beni görmemezlikten geliyorsun, bir sorun mu var?"
"Bu kadar sorunu görmemezlikten gelemezsin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.