deyimlerimiz.com

Genç irisi deyimi:

Genç irisi deyiminin anlamı ve açıklaması

Vakitsiz serpilip büyümüş.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.