deyimlerimiz.com

Gece taarruzu deyimi:

Gece taarruzu deyiminin anlamı ve açıklaması

Düşmana geceleyin yapılan saldırı.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.