deyimlerimiz.com

Eti ne butu ne? deyimi:

Eti ne butu ne? deyiminin anlamı ve açıklaması

1. İmkânları, parası az.
"Bu işin altından kalkamaz. Eti ne, budu ne?"

2. Çelimsiz, zayıf, küçük.
"Ona baskı yapma, zavallının eti ne butu ne?"
"Eti ne, budu ne? Bu işi ona yaptırıyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.