deyimlerimiz.com

Eş dost deyimi:

Eş dost deyiminin anlamı ve açıklaması

Yakın çevre, tanıdıklar.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.