deyimlerimiz.com

Eli alışmak deyimi:

Eli alışmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. bir işte uzluk, ustalık kazanmak.

2. Herhangi bir davranışı âdet edinmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.