deyimlerimiz.com

Dünyayı görmemek deyimi:

Dünyayı görmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir konuya veya bir işe aşırı odaklanıp çevre ile ilgilenmemek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.