deyimlerimiz.com

Düğümünü çözmek deyimi:

Düğümünü çözmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Anlaşılmaz bir şeyi anlaşılır duruma getirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.