deyimlerimiz.com

Diş kirası deyimi:

Diş kirası deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Eskiden sarayda ya da konaklarda zenginlerin iftara çağırdıkları yoksullara verdikleri armağan veya para.

2. Harcadığı emek dışında bir kimsenin fazladan sağladığı çıkar.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.