deyimlerimiz.com

Dilini yutmak deyimi:

Dilini yutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sevinç, korku, heyecan vb. sebeplerle konuşamaz olmak.
"Korkudan neredeyse dilini yutacaktı."
"Piyango kazandığını öğrenince, sevinçten dilini yuttu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.