deyimlerimiz.com

Dile getirmek deyimi:

Dile getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir meseleyi belirtmek, ortaya atmak, anlatmak, açıklamak, durum ya da olay üzerinde konuşmak.
"Uzmanlar küresel ısınma konusundaki düşüncelerini dile getirdi."
"Hiç umulmadık bir anda konuyu dile getirdi, hepimizin anlamasını sağladı."
"Evlilik konusunu da dile getirdi."

2. Konuşmayan birini konuşturmak.
"Anne ve babası bir olup çocuğu dile getirdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.