deyimlerimiz.com

Derin derin düşünmek deyimi:

Derin derin düşünmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Üzüntülü düşünceye dalmak.

2. İyice düşünmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.