deyimlerimiz.com

Dalgın dalgın deyimi:

Dalgın dalgın deyiminin anlamı ve açıklaması

Çevresiyle ilgilenmeden, düşünceli olarak.
"Dalgın dalgın camdan bakıyordu."
"Dün akşam dalgın dalgın giderken merdivenden düşmüş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.