deyimlerimiz.com

Çocuk boya çekmek deyimi:

Çocuk boya çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Boyca uzamak.
"Bizim çocuk bu yaz iyi boya çekti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.