deyimlerimiz.com

Çifte horozu deyimi:

Çifte horozu deyiminin anlamı ve açıklaması

Çifte adı verilen tüfeklerde, kapsüle. vurmaya yarayan demir parça.
"Bizim tüfeğin çifte horozu bozulmuş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.