deyimlerimiz.com

Cezasını bulmak deyimi:

Cezasını bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hak ettiği kötü sona uğramak.
"O, bu kafayla giderse, kısa zamanda cezasını bulur."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.