deyimlerimiz.com

Cevap bulmak deyimi:

Cevap bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir soruya, bir isteğe, bir söze, bir davranış veya yazıya karşılık bulmak, yanıt almak.
"Sorularıma cevap bulmak için yetkililerle görüşeceğim."
"Sorularımıza cevap bulmak için doktorla görüştük."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.