deyimlerimiz.com

Cerre çıkmak deyimi:

Cerre çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Medreselerde okuyan softalar para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağılıp imamlık veya müezzinlik yapmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.