deyimlerimiz.com

Çağı yakalamak deyimi:

Çağı yakalamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çağın gerektirdiği gelişmişlik düzeyine ulaşmak.
"Çağı yakalamak için teknolojik gelişmelere ayak uydurmak gerekir."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.