deyimlerimiz.com

Boşa gelmek deyimi:

Boşa gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Geldiği yerde umduğunu, beklediğini bulamamak.
"Bir saatlik yolu boşa gelmişiz."

2. Sebepsizce, keyfi olarak bir yere gelmek.
"Buraya boşa gelmedik, bazı özel işlerimiz var."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.