deyimlerimiz.com

Boru değil deyimi:

Boru değil deyiminin anlamı ve açıklaması

"Azımsanacak, küçümsenecek, önem verilmeyecek şey değil." anlamında kullanılan bir söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.