deyimlerimiz.com

Bize de mi lolo? deyimi:

Bize de mi lolo? deyiminin anlamı ve açıklaması

"İşin içinde bir iş olduğunu bilmez miyiz sanıyorsunuz?" anlamında kullanılan bir söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.