deyimlerimiz.com

Beş kardeş deyimi:

Beş kardeş deyiminin anlamı ve açıklaması

Şamar, tokat (genelde şaka sözüdür)

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.