deyimlerimiz.com

Belleğini kaybetmek deyimi:

Belleğini kaybetmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hafızasını kaybetmek, akılda tutma yeteneğini kaybetmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.