deyimlerimiz.com

Batıl itikat deyimi:

Batıl itikat deyiminin anlamı ve açıklaması

Doğaüstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl inanç.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.