deyimlerimiz.com

Başına kakmak deyimi:

Başına kakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Yapılan iyiliği yüzüne vurarak birisini üzmek, incitmek.
"Yaptığın iyiliği neden başına kakıyorsun?"
"Üç kuruş verdin, üç gün geçmeden başına kakıyorsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.