deyimlerimiz.com

Barajı aşmak deyimi:

Barajı aşmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir sebeple konulmuş olan koşulu yerine getirip başarı sağlamak.
"Seçim barajını aşamayacağı belli."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.