deyimlerimiz.com

Bal dök yala deyimi:

Bal dök yala deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yerin çok temiz, pırıl pırıl olduğunu anlatmak için kullanılır.
"Odayı öyle elden geçirmiş ki bal dök yala!"
"Tüm camlar pırıl pırıl oldu, bal dök yala!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.