deyimlerimiz.com

Ayvayı yemek deyimi:

Ayvayı yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü duruma düşmek, işi bozulmak.
"Bu kez gerçekten ayvayı yedik."
"Bu dağ başında mazot biterse ayvayı yedik."
"Babam da geldi, asıl şimdi ayvayı yedik."
"Ben ayvayı on sekiz sene önce yedim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.