deyimlerimiz.com

Aynı karede yer almak deyimi:

Aynı karede yer almak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kameranın çektiği görüntü içinde birlikte bulunmak.
"O insanla aynı karede yer almak istemem."

2. Biriyle duygu ve düşüncesi aynı olmak.
"Bizim aynı karede yer aldığımızı düşünmeyin."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.