deyimlerimiz.com

Ayak açmak deyimi:

Ayak açmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Âşıklar arasındaki tartışmalarda veya sıralı söyleyişlerde söze başlamak amacıyla kelime, kelimeler takımı, dize, beyit ile konuyu belirtmek.
"Bu atışmaya ben ayak açıyordum."
"Âşıklar atışmasında ayak açmak kolay değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.